వివేకానందకు నచ్చిన ఉప్మా

స్వామి వివేకానంద ఓ సారి చెన్నై వెళ్లారు. అతిథిగా ఆహ్వానించిన వారు ఉదయం అల్పాహారంగా వారికి ఉప్మా పెట్టారు. స్వామీజీకి చాలా నచ్చి "ఇది తేలికపాటి మంచి...

Read more