ఆంధ్రప్రదేశ్

You can add some category description here.

పక్షుల కోసమే పంట ..

దేవుడు ప్రకృతిలో అన్ని ప్రాణులకు బతకడానికి సమానంగా వనరులు సృష్టించాడు. ఏ జీవైన తనకు సరిపడే ఆహారం కోసం మాత్రమే ఆరాటపడతాయ్. ఒక్క మనిషి తప్ప. పశు-పక్ష్యాదులు...

Read more
Page 27 of 27 1 26 27